Energibesparende effekt av plastgranulator

2021-04-28

Energibesparelsen til plastgranulatoren kan deles i to deler: den ene er kraftdelen og den andre er oppvarmingsdelen.

Energisparing i kraftdelen: Hovedbruken av frekvensomformere er å spare motorens gjenværende energi. For eksempel er motorens faktiske effekt 50Hz, men du trenger bare 30Hz i produksjonen for å være nok til produksjon, og det overskytende må bortkastes. , Inverter er å endre motorens effekt for å oppnå energisparende effekt.

Energisparing i oppvarmingsdel: Energisparing i oppvarmingsdel er hovedsakelig bruk av elektromagnetiske ovner. Energisparingsgraden er omtrent 30% -70% av den gamle motstandsspolen.

1. Motstandsvarme, det elektromagnetiske varmeapparatet har et ekstra isolasjonslag som øker utnyttelsesgraden for varmeenergi.
2. Motstandsoppvarming, elektromagnetisk varmeapparat virker direkte på materialrøret for å varme opp, og reduserer varmetapet ved varmeoverføring.
3. Med referanse til motstandsoppvarming er oppvarmingshastigheten til det elektromagnetiske varmeapparatet raskere enn en fjerdedel, noe som reduserer oppvarmingstiden.
4. Med referanse til motstandsoppvarming er oppvarmingshastigheten til det elektromagnetiske varmeren rask, produksjonseffektiviteten forbedres, og motoren er i en mettet tilstand, og reduserer dermed effekttapet forårsaket av høy effekt og lav etterspørsel.
Ovennevnte fire punkter er den elektromagnetiske varmeren, hvorfor kan du spare energi opptil 30% -70% på plastgranulatoren.